LUGG på Instagram

 


OLAPLEX ÄR EN UNIK OCH PATENTERAD MOLEKYL

SOM HJÄLPER 
TILL ATT SAMMANLÄNKA

HÅRETS SVAVELBINDNINGAR
 
 
 
När Olaplex adderas till håret så samman-länkas hårets viktigaste bindning och det blir
starkare och friskare. Man kan jämföra detta med ett spindelnät,
ett nät med många trådar är mycket starkare än ett nät med få trådar.
Olaplex hjälper håret att skapa fler ”trådar”.
  Olaplex flyttar gränserna för vad som är möjligt att göra med ett hår utan att äventyra hårets kvalitet.
Olaplex är ett fantastiskt verktyg för frisören men det finns fortfarande begränsningar gällande vad som går att göra med ett hår,
frisören är experten på detta och är den som kan göra en individuell bedömning om vad som är möjligt när det gäller stora färgförändringar.
 
 


 

 

Går det att laga ett hår?

För första gången är svaret på den frågan JA!  Olaplex lagar och multiplicerar bindningarna i håret
med hjälp av en patenterad molekyl. Olaplex ökar frisörens valmöjligheter gällande färgförändringar
samtidigt som kvaliteten på kundernas hår ökar dramatiskt.